Døvemenighedernes Kollektdag

 

Vi er ca. 5000 døve i Danmark fordelt på tre døvemenigheder.

Vores gudstjenester foregår hhv. på døves modersmål, dansk tegnsprog, og tegnstøttet kommunikation. Gudstjenesterne og de kirkelige arrangementer er en væsentlig del af ikke blot døves trosliv, men også af deres sociale netværk.

Den 13. maj 2014 anerkendte et enigt Folketing dansk tegnsprog som et selvstændigt sprog. Dansk tegnsprog er selve kernen i døves kultur og historie. Den officielle anerkendelse giver døve danskere en øget følelse af accept i samfundet og øget selvværd. Det er vores håb, at denne anerkendelse åbner flere muligheder for at få midler til at oversætte flere bibeltekster til dansk tegnsprog. Indtil nu er Lukasevangeliet det eneste hele skrift, der er oversat, hvortil kommer et udpluk fra Alterbogen samt ritualerne. 

Vi ønsker at hjælpe døve, der er i fare for at blive isolerede pga. sprogbarrierer, eller manglende sociale tilbud i deres lokalområder. Kollekten kan hjælpe os til at nå ud til disse, ved at give mulighed for at deltage i for eksempel samtalegrupper, frivilligkurser, studiekredse og arrangementer med forskellige foredrag.

Vi ønsker også at bruge kollekten som en særlig hjælp til økonomisk trængte familier. Kun 49% af alle døve i den erhvervsaktive alder har et arbejde, og det bidrag kollekten yder til vores julehjælp, er af meget stor værdi i for mange familier.

Ønskes yderligere information om Døvemenighederne kan det findes på www.dovemenighed.dk

 

Indbetalingsoplysninger:

Giro: 527-5709 

Bankoverførsel: Døvemenighedernes kollektdag:  reg.nr. 1551 - konto 527 5709

Angiv venligst sogn/kirke eller navn.

 

Døvemenighederne siger på forhånd tak for enhver gave.