Fyraftensforedrag ved Dorte Eriksen

 

Foredrag i menighedshuset


Gudstjeneste og fællesspisning torsdag den 29. marts kl. 17.00

Skærtorsdag er den dag, hvor Jesus spiste sammen med sine disciple for sidste gang.Han indstiftede nadveren aftenen før han døde på korset.

Derfor vil Døves Kirke, traditionen tro, markere dagen med en skærtorsdagsgudstjeneste og efterfølgende et enkelt måltid, bestående af lam/kylling, salat og brød.

Måltidet vil minde os om vores fællesskab med Jesus og med hinanden.

Måltidet koster 45 kr. pr. person og betales samme dag (kontaktperson/ledsager skal også betale).


Gudstjeneste og morgenbord

PÅSKEDAG I DØVES KIRKE DEN 1. APRIL KL. 10.30

Vi fejrer Jesu' opstandelse fra de døde med en påske- gudstjeneste. Efter gudstjenesten er der et lille lækkert morgenbord. Det koster 25 kr. pr. person og betales samme dag. Påskeklip ved Gugga Sønnichsen.