Hvad er dansk tegnsprog?

Dansk tegnsprog er døves modersmål og et selvstændigt sprog med sin egen grammatik, som er forskellig fra talt dansks grammatik. Dansk tegnsprog udtrykkes visuelt med bevægelser, gestus og mimik.

13. maj - en hyldest til dansk tegnsprog!

Den 13. maj 2014 blev dansk tegnsprog anerkendt som selvstændigt sprog. Samtidig vedtog Folketinget, at Dansk Sprognævn skal varetage arbejdet med at indsamle og bevare dansk tegnsprog på linje med dansk tale- og skriftsprog. I den sammenhæng blev der oprettet et tegnsprogsråd og en underafdeling til Dansk Sprognævn: Afdeling for Dansk Tegnsprog.

Afdeling for Dansk Tegnsprog

Afdeling for Dansk Tegnsprog åbnede den 1. november 2015. Afdelingen har blandt andet til opgave at besvare henvendelser om dansk tegnsprog og vejlede om tegnsprogsbrug samt samarbejde med relevante interessegrupper og institutioner inden for tegnsprogsområdet. Som en del af arbejdet har afdelingen oprettet et website om dansk tegnsprog, hvor du kan finde svar på spørgsmål om dansk tegnsprog og gå på opdagelse i online-opslagsværker og ordbøger over dansk tegnsprog. Du finder siden her.

Dansk tegnsprog

Tegnsprog tales ikke bare med hænderne, men med alle til rådighed stående midler, dvs. mimik, hænder, arme, ja hele kroppen. Døves tegnsprog omfatter flere tusinde tegn. 

Dansk tegnsprog er et selvstændigt og anerkendt sprog, med sin egen grammatik og opbygning, som er meget forskellig fra dansk. Derfor kan man ikke tale dansk og tegnsprog samtidig. 

Sproget tegnsprog er opstået primært i familier med døve i flere generationer og på døveskoler. Tegnsprog er ikke bevidst konstrueret af bestemte personer. Derudover findes der mange forskellige nationale tegnsprog, som ikke er indbyrdes forståelige. 

Så lad os derfor bare udrydde en almindelig misforståelse med det samme: Tegnsprog er ikke internationalt. Der er over 2.000 forskellige tegnsprog i verden - og alle er de lige så udtryksfulde og nuancerede som talte sprog, blot med den forskel, at tegnsprog er visuelle sprog, som udtrykkes med bevægelser, gestus og mimik. Mere om dansk tegnsprog her 

Tegnsprog har også eget skriftsprog, som hedder transskription. Det er dog ikke noget, som døve lærer som skriftsprog i skolen. Transskription bruges, når man skal forske og analysere selve tegnsproget, og der ved beskrive hvordan tegnsprog skal udtrykkes i forhold til enkelte ord. 

Dansk Tegnsprogsråd

Dansk Tegnsprogsråd blev oprettet den 1. januar 2015 og har til opgave at udarbejde principper og retningslinjer for arbejdet med at følge og dokumentere det danske tegnsprog og med at give råd og oplysninger om dansk tegnsprog. Medlemmerne af Dansk Tegnsprogsråd har på forskellig vis berøring med dansk tegnsprog, men de er ikke ansat ved Dansk Sprognævn. Dansk Tegnsprogsråd mødes et par gange om året.

Medlemmerne af rådet er:

  • Elisabeth Engberg-Pedersen, Københavns Universitet
  • Asger Bergmann, tidligere formand for Danske Døves Landsforbund
  • Anette Theisen, Center for Høretab, Fredericia
  • Jette Hedegaard Kristoffersen, Københavns Professionshøjskole
  • Lars Knudsen, formand for Danske Døves Landsforbund

 

Læs mere om Dansk Tegnsprogsråd på deres eget website her.

 

Dansk tegnsprogsdag

Hvert år markerer vi årsdagen for anerkendelsen af dansk tegnsprog. Dagen er en hyldest til dansk tegnsprog, og vi har haft både events samt virale kampagner – tjek fx #favorittegn på facebook, og se alverdens favorittegn fra både døve og hørende.

 DDL (Dansk Døves Landsforbund)