Dansk tegnsprog anerkendt. Historisk milepæl for danske døve

 

Den 13.maj 2014 anerkender Folketinget dansk tegnsprog som sprog

Når Folketinget 13.maj 2014 anerkender dansk tegnsprog via et ændringsforslag til Lov om Dansk Sprognævn, er det en stor og betydningsfuld milepæl for alle Danmarks døve.

 

Oprettelse af tegnsprogsråd

Anerkendelsen sker ved at dansk tegnsprog bliver forankret i et tegnsprogsråd som skal udarbejde principper og retningslinjer for arbejdet med at følge og dokumentere det danske tegnsprog samt give råd og oplysning.

 

Tegnsprog er et sprog og ikke et hjælpemiddel

"Jeg er så glad på alle døves vegne. Vi har længe lidt under at dansk tegnsprog betragtes som et hjælpemiddel som man benytter sig af som en nødløsning hvis man ikke kommunikerer via talesprog. Men sådan ser vi døve ikke på vores sprog. Vi er stolte af det og elsker det. Dansk tegnsprog er et sprog på lige fod med tysk, dansk, engelsk - ja hvilket som helst sprog i verden - med eget ordforråd og grammatik. At dansk tegnsprog nu forankres i et tegnsprogsråd, der placeres i regi af Dansk Sprognævn, er en kæmpe anerkendelse af døve som borgere i Danmark fordi det giver os ligestilling med hørende" udtaler formand for Danske Døves Landsforbund Janne Boye Niemelä.

Rådet sekretariatsbetjenes af Dansk Sprognævn, og loven foreskriver at der årligt afsættes 1 million kroner til at følge og dokumentere dansk tegnsprog.

 

Flere skal forstå og respektere sproget

"Dansk tegnsprog er et minoritetssprog som kun tales i Danmark. Det betyder at der ikke er andre i verden til at tage ansvar for dets udvikling og for at støtte de mennesker der har brug for sproget til at kommunikere og opbygge et fælleskab. Jeg er glad for at vi i Danmark tager denne opgave alvorligt, og at vi ligesom vores nordiske naboer lever op til intentionerne i den Nordiske Sprogdeklaration. Jeg håber at oprettelsen af et dansk tegnsprogsråd fører til at flere forstår og respekterer at tegnsprog er et selvstændigt sprog, at flere får lyst til at lære at bruge sproget eller blot enkelte ord og udtryk, og at dette fører til en bedre inklusion af tegnsprogstalende i vores samfund," siger direktør for Dansk Sprognævn Sabine Kirchmeier-Andersen.

 

Hvad betyder anerkendelsen for døve?

På trods af at der bor og lever 4000 døve i Danmark som har dansk tegnsprog som modersmål, og i alt 10.000 personer der i større eller mindre grad har tilknytning til sproget, er dansk tegnsprog ikke formelt anerkendt som sprog i Danmark. Dansk tegnsprog er hele kernen i døves kultur og historie, og derfor har den manglende anerkendelse betydet at mange døve ikke har følt sig ligeværdige med hørende danskere. Dansk tegnsprog er i stedet blevet anset som et sprogligt hjælpemiddel der skal kompensere for døvhed eller svært høretab og ikke som et sprog på lige fod med fx dansk, engelsk eller tysk.Den officielle anerkendelse betyder at Danmark nu kommer på samme niveau som de øvrige nordiske lande, hvor tegnsprog er anerkendt på forskellig vis. Anerkendelsen bidrager også til at Danmark overholder dele af de intentioner der udtrykkes på døve-området i FN's handicapkonvention.

 

13. maj bliver fremover Dansk Tegnsprogsdag.

 

13. maj afholder Danske Døves Landsforbund og Dansk Sprognævn receptioner i København, Odense, Aalborg, Fredericia og Aarhus fra 17-19. I København er over 180 tilmeldte i Brohusgade 17.

Se lovforslaget www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l61/bilag/5/1350949.pdf

Kilde: Danske Døves Landsforbund

 

 


Tegnsprog tales ikke bare med hænderne, men med alle til rådighed stående midler, dvs. mimik, hænder, arme, ja hele kroppen. Døves tegnsprog omfatter flere tusinde tegn. 

Dansk tegnsprog er et selvstændigt og anerkendt sprog, med sin egen grammatik og opbygning, som er meget forskellig fra dansk. Derfor kan man ikke tale dansk og tegnsprog samtidig. 

Sproget tegnsprog er opstået primært i familier med døve i flere generationer og på døveskoler. Tegnsprog er ikke bevidst konstrueret af bestemte personer. Derudover findes der mange forskellige nationale tegnsprog, som ikke er indbyrdes forståelige. 

Så lad os derfor bare udrydde en almindelig misforståelse med det samme: Tegnsprog er ikke internationalt. Der er over 2.000 forskellige tegnsprog i verden - og alle er de lige så udtryksfulde og nuancerede som talte sprog, blot med den forskel, at tegnsprog er visuelle sprog, som udtrykkes med bevægelser, gestus og mimik. Mere om dansk tegnsprog her 

Tegnsprog har også eget skriftsprog, som hedder transskription. Det er dog ikke noget, som døve lærer som skriftsprog i skolen. Transskription bruges, når man skal forske og analysere selve tegnsproget, og der ved beskrive hvordan tegnsprog skal udtrykkes i forhold til enkelte ord. 


Her er der eksempler på hvordan transskription ser ud, når det drejer sig om indgangsbøn. Det ser meget anderledes ud, end skriftlig dansk. 

 

 

Indgangsbøn

 

Lad os alle bede! 
Herre, jeg er kommet ind i dit hus for at høre, hvad du vil tale til mig.

Opluk nu ved din Helligånd mit hjerte, 

så jeg af dit ord kan lære at angre mine synder, 
tro på Jesus Kristus og hver dag styrkes og 
bevares i denne tro.

AMEN

Indgangsbøn på dansk tegnsprog

 

AL+m-h BEDE / 
AL+m-v BEDE 
lad os bede 
nik 
HERRE PEG+mho / PEG+c IND PEG+cn SIN+mho HUS / 


herre ind din hus 
ÅRSAG VIL-GERNE 

SE+mho FORTÆLLE+c+mho HVAD / 
FORTÆLLE+c+mho HVAD 
se fortælle hvad 


BØNFALDE+mho SIN+c HJERTE / SIN+mho HELLIG ÅND 
BØNFALDE+mho HJERTE HELLIG 
mit hjerte din Helligånd 


LUKKE-OP+hjerte / 
åbne 
nik 
HVER-DAG SIN+mho ORD+mho UNDERVISE+ho+c / 
UNDERVISE+ho+c--- 
hverdag din ord 


nik 
SIN+c SYND FORTRYDE / 
------------------------------------ 
så min synd fortryde 


PEG+c TRO PEG+mho JESUS KRISTUS PEG+mho / AMEN / 
JESUS AMEN 
jeg tror på Jesus Kristus

AMEN