Døves Kirke, København søger kirketjenervikar 1. september 2019 – 29. februar 2020.

 

Da vores fastansatte kirketjener har fået bevilget uddannelsesorlov i perioden fra 1. september 2019 til 29. februar 2020, søger vi en vikar til i den nævnte periode at varetage opgaverne som kirketjener ved Døves kirke i København. Stillingen er på 37 time pr. uge.

Døves kirke ligger i et smukt område på Frederiksberg i København. Det er en forudsætning for ansættelse, at du behersker dansk tegnsprog og dansk på skrift.

Kirketjeneren indgår i tæt samarbejde med daglig leder og kirkeværgen.

Tjek os ud på hjemmesiden www.doveskirke.dk

 

Vi har i kirken foruden gudstjenester og foredrag også aktiviteter i forbindelse med Kulturnatten, plejehjemsgudstjenester på Fælledgården og Børnegudstjenester mm

Foruden kirkens fastansatte medarbejdere deltager også en del frivillige, som hjælper til efter aftalte.

 

Af opgaver for kirketjeneren kan vi bl.a. nævne:

·     Klargøring af kirkerummet til gudstjenester mm

·     Forberedelse af og oprydning efter kaffe

·     Praktiske opgaver i forbindelse med spisning ved gudstjenester mm

·     Bestilling af blomster

·     Modtagelse af gæster efter aftale med præst og kordegn

·     Modtagelse af håndværkere

·     Grundig renholdelse af kirken og arealerne omkring kirken og menighedslokalerne samt snerydning

·     Flaghejsning

Listen er ikke udtømmende.

 

Vi forventer, at du:

·     har et godt kendskab til tegnsprog og døveverdenen

·     vil være kirkens ansigt udadtil

·     er god til at møde mange forskellige mennesker ligeværdigt og med tolerance 

·     har en god fysik og er frisk til at udføre mange praktiske opgaver

·     har kendskab til internet

·     er villig til at arbejde også i weekenderne (og den 24. og 31. december)

·     har et godt overblik og kan arbejde selvstændigt

·     er samarbejdsvillig og fleksibel med god humor

·     er udadvendt, smilende, stabil og moden

·     er glad for at lave lettere køkkenarbejde

 

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening samt det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkens personale.dk

 

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Da der er tale om en tidsbegrænset ansættelse af kortere varighed vil der ikke være krav om gennemført/gennemførelse af den obligatoriske femugers uddannelse for kirketjenere.

 

Årslønnen aftales inden for intervallet 270.170 til 348.378 – med fikspunkt på 270.170. Alle beløb i nutidskroner for fuldtidsansatte.

Stillingen er omfattet af rådighedsforpligtelse. Rådighedstillægget udgør årligt 25.495 (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Ved ansættelse vil der blive indhentet Børneattest.

 

Har du fået lyst til at søge stillingen, så send din ansøgning og evt. referencer via mail til menighedsrådets kontaktperson Bodil Sørensen: bash@youmail.dk 

Ansøgningen skal være os i hænde senest mandag den 26 august. 

 

Spørgsmål mm kan sendes via sms / messenger / face time til Bodil på 29 71 47 55

Jobsamtaler gennemføres torsdag den 29 august - efter aftale med dig om tidspunkt. 

 

Med venlig hilsen 

Døves Kirke, Falkoner Alle´132, 1959 Frederiksberg C.