Kirketjener

Alyson Araujo: 2015-

Kirketjener

Majbritt Hindborg Hølledig: 2013 - 2015

Kirketjener

Janet Andersen 2011-2013

Kirketjener


Kirketjener

Inge Maglehøj Pedersen 2003-2009

Kirketjener - nyoprettet stilling

Jørgen Kringhøj: 1998- 2002