Effata kirkeblad

Effata blev stiftet den 28. juni 1893 på et møde i Nyborg med undertitlen Foreningen til Gavn for Døvstumme, oplært efter Talemetoden.

Effata blev dannet for at også døve der havde gået på skolerne i Fredericia og Nyborg kunne have et sted at mødes. Og tillige hjalp Effata de fra de nævnte skoler udgåede elever med at finde en læreplads. De døve der var udgået fra Kastelsvej mødtes i ”66” i Brohusgade. Selvom der var et modsætningsforhold mellem de to foreninger, kunne man samarbejde om centrale emner, som f.eks. opførelsen af De Døves Kirke i 1904. Allerede i 1895 havde Effata 845 medlemmer.


Effata fik fra 1902 økonomisk tilskud fra almindeligt dansk Vare- og Industrilotteri, og det satte Effata i stand til at hjælpe døve på mange måder. Fra 1897-1921 arrangerede Effata efterskole om sommeren for elever fra Fredericia og Nyborg. Effata støttede mange døve økonomisk, især under 1. verdenskrig.
Man kunne også støtte døve i kulturelle tiltag. Således støttede Effata en omfattende foredragsvirksomhed.

Foreningen har siden stiftelsesåret udgivet et opbyggeligt tidsskrift, Effata, som også bragte meget stof om voksne døve, især på Fyn og i Jylland og er derfor i dag en uundværlig historisk kilde.


Da Døvebladet blev grundlagt i 1950 overtog det meget af Effatas stof om foreninger og personalia, og Effata skiftede kurs til at blive et kirkeligt orienteret tidsskrift, og er i dag udgivet af Døvemenighederne i Danmark.

Kilde: Døvehistorisk Selskab, leksikon.