Effata Kirkeblad for døve

Udgivet af EFFATA, Foreningen til Gavn for Døvstumme, oplært efter Talemetoden

 

Da døvemenigheder i Danmark blev stiftet i 1900, var der 2 blade, der blev udsendt til døve, nemlig EFFATA og SMAABLADE FOR DØVSTUMME, og begge indeholdt en del kirkeligt stof. 

Dette fortsatte, så længe de to blade udkom. Men der var også andre blade, og som alene indeholdt kirkeligt stof. Der var et blad, som hed "DE DØVSTUMMES SØNDAG" som begyndte at udkomme i 1927 og det fortsatte til omkring 1940. 

Et andet kirkeblad som hed "KIRKEBLAD FOR DE DØVSTUMMES MENIGHED" begyndte at udkomme i 1941. I 1970 udkom der så "KIRKEHILSEN- DE DØVES MENIGHED" som midtersider i Effata, og det fortsatte til udgangen af 1981, da EFFATA udkom med det sidste nummer.

Døvemenigheder i Danmark var forberedt på denne udvikling og spørgsmålet om at udgive et selvstændigt kirkeblad  blev derfor drøftet i menighedsrådene og på præsternes møder. 

Den 7. november 1981 i København blev der holdt et fælles menighedsrådsmøde i København for alle døvemenigheder og der blev besluttet, at der skulle udsendes et kirkeblad til alle døve. Der blev også talt meget om, hvad kirkebladet skulle hedde og der var et stort ønske, at kirkebladet skulle hedde EFFATA, da det var naturligt at bruge en bibelsk navn. Ordet EFFATA findes i Bibelen, Markusevangeliet kapitel 7, vers 34, hvor Jesus siger ordet "EFFATA", da han helbreder den døve.  

Alle døvemenighederne i Danmark skrev derfor en ansøgning til foreningen EFFATA om tilladelsen til at bruge navnet. Foreningen EFFATA godkendte ansøgningen, da foreningen alligevel skulle opløses i 1982.

Kirkebladet Effata var ikke en fortsættelse af det gamle EFFATA som blev stiftet i 1893, men en fortsættelse af KIRKEHILSEN under et nyt navn og skulle udsendes til Danmark, Færøerne og på Grønland samt en del andre som havde interesse i at modtage bladet.

Fra 1981 skulle EFFATA kirkebladet for døve indeholde:

  • En prædiken, hvor præsterne på skift skulle skrive
  • Søndagsteksterne
  • Personalia
  • Adresser og gudstjenestetider
  • Gennemgang af salmer
  • Gennemgang af kirkeåret
  • Gennemgang af trosbekendelse, dåb, nadver, Fadervor, de ti bud o.s.v
  • Stof om ydre mission
  • Nyt fra menighederne
  • Billedstof