Helt fra begyndelsen

 

Man har desværre meget få oplysninger om, hvordan religionsundervisningen og kirkelivet for døve var her i Danmark før døveskolen blev stiftet i 1807. Man har oplysninger om en døv fra Faaborg som blev konfirmeret i 1794, og en anden, døvbleven som 9 årig blev konfirmeret i 1805. Der findes også nogle vielsesattester, hvor man kan se at døve er blevet gift. 

 

Stifteren af den danske døveskole, Peter Atke Castberg, besøgte i 1805 døveskolen i Paris. Denne var grundlagt af præsten Abbé de l'Épée, og Castberg blev stærkt inspireret af de franske undervisningsmetoder.

L 'Épée følte, at det var en kristenpligtigt at sørge for at oplære døbte i kristendomsforståelse og udtrykte det således:

"Tænk på, at disse børn må leve og dø i uvidenhed om deres religion, dersom jeg ikke vil prøve at finde midler til deres undervisning."

Peter Atke Castberg, som var søn af en skibspræst, var inde på lignende tanker. For Castberg var moral og kristendom fast sammenknyttede. Det betød derfor, at fra 1807 kunne døve få en skolegang med religionundervisning og efterfølgende konfirmation. De første døve blev konfirmeret i 1812. Det var teologen, Johan Henrik Monrath, som var lærer på døveskolen, der stod for undervisningen og konfirmationen, som foregik i Trinitatis Kirke. 

På skolen var der lærere der tillige var teologer, og derfor fungerede nogle af dem også som præster ved konfirmationen og gudstjenesterne, indtil den første døvepræst blev ansat. De sidste tre præster, Søren Heiberg, R. Malling Hansen og Frederik Heiberg fungerede også som forstandere. 

I 1894 holdt forstander Frederik Heiberg for første gang gudstjeneste udenfor København.

I 1899 foreslog forstander Frederik Heiberg, at der skulle stiftes en kommission, bestående af forstandere fra døveskolerne og ministeriet. De skulle drøfte mulighederne for at ansætte en fast døvepræst. Det blev vedtaget. Den 1. december 1900 blev den første døvepræst, Johannes Jørgensen indsat i sit præsteembede. Ligeså blev "De Døvstummes Menighed" oprettet.

 

 

 

Peter Atke Castberg 1779-1823

Læs mere om Peter Atke Castberg


Abbé de l'Épée (1712-1789)

Allerede i begyndelsen af 1900 gik en døvelærer på døveskolen i...Læs mere


Kirkens første døvepræst... Læs mere


Kirkens første kordegn...Læs mere