Altertavlen 'Den kanaanæiske Kvinde'

Kirkens altertavle fra 1929 

 

Altertavlen på sydvæggen i Døves Kirke er en fresko, det vil sige malet direkte på en mur og billedet forestiller 'Den kanaanæiske Kvinde'

Udført i 1929 af Johan Thomas Skovgaard og Viggo Madsen efter ide og tegnet af Joakim Skovgaard. 

3 foreninger som ejede kirken (Foreningen til Gavn for døvstumme, Arbejderhjemmet for døvstumme kvinder og Døveforeningen af 1866) støttede hver med 1000 kr. til en ny altertavle i 1929.

 

Bibeltekst: 'Den kanaanæiske Kvinde', Matthæusevangeliet 15, 21-28

v21 Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon.

v22 Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte: »Forbarm dig over mig, Herre, Davids søn! Min datter plages slemt af en dæmon.«

v23 Men han svarede hende ikke et ord. Og hans disciple kom hen og bad ham: »Send hende væk! Hun råber efter os.«

v24 Han svarede: »Jeg er ikke sendt til andre end til de fortabte får af Israels hus.«

v25 Men hun kom og kastede sig ned for ham og bad: »Herre, hjælp mig!«

v26 Han sagde: »Det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde.«

v27 Men hun svarede: »Jo, Herre, for de små hunde æder da af de smuler, som falder fra deres herres bord.«

v28 Da sagde Jesus til hende: »Kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil.« Og i samme øjeblik blev hendes datter rask.

 

 

Kirkens altertavle 1904-1929