Kirkens historie igennem tiderne, hurtig oversigt

 

1900: Johannes Jørgensen udnævnes som den første døvepræst i Danmark den 1. december 1900.

 

1900: De Døves Menighed stiftes den 12. november 1900 i København

 

1904: De Døves Kirke indvies den 18. december 1904. Kirken er opført på initiativ af Foreningen Effata, Arbejderhjemmet for døvstumme kvinder og Døveforeningen af 1866.

 

1904: Carl Becker ansættes som den første ”klokker” (kordegn) fra den 18. december 1904 til sin død 21. juli 1942.

 

1934: Gudstjenesterne gennemføres på tegndansk. I begyndelsen afholdes to gudstjenester hver søndag; den ene på tegnsprog, den anden på talesprog.

 

1942: Den første menighedssøster i Døves Kirke, Ruth Bagger, virker som den første menighedssøster fra 1942 til 1946.

 

1947: Døves ønske om eget menighedsråd fremlægges i Vejle den 3. maj 1947, og godkendes af Kirkeministeriet den 3. august. Den første gudstjeneste på Færøerne blev afholdt af pastor Bønnelykke Hansen i september 1974. To døve blev viet i Domkirken i Thorshavn.

 

1975: Døvemenighederne i Danmark fejrer 75 års jubilæum i 1975, og der udgives en bog: ”Det synlige ord”.

 

1988: Stillingen som menighedssøster i Døves Kirke nedlægges. Else Knudsen virkede som menighedssøster fra 1965 til 1988.

 

1998: Den første kirketjener i Døves Kirke, Jørgen Kringhøj

 

1998: Åbent Hus blev "født" den 11. februar 1998.

 

1991: Danmarks Radio (DR1) viser et program om De Døves Kirkes historie.

 

2000: Døvemenighederne fejrer 100 års jubilæum i år 2000: Tekster fra Biblen vises for første gang oversat fra hebræisk og græsk til dansk tegnsprog. 2001: Der afholdes nu jævnligt gudstjenester på tegnsprog.

 

2001: Kirkens nye menighedshus bliver indviet.

 

2002: Arbejdet med at oversætte biblen til dansk tegnsprog fortsættes. 

 

2004: Europas ældste døve kirke fylder 100 år og udgiver en billedbog i anledning af jubilæet.

 

2012: Den 8. december blev Tegnbibel, Lukasevangeliet og tekster til kirkeåret autoriseret af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. 

 

2013: Den 3. februar fejrede Døves Kirke Tegnbibelen med en stor festgudstjeneste, hvor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II deltog.

 

2014: Den 14. maj blev en historisk milepæl for danske døve. Dansk tegnsprog blev anerkendt som et sprog, og det blev fejret med en eventgudstjeneste om aftenen.

 

2019: Døvepræst Lise Lotte Kjær modtog den 13. maj Castbergprisen. Hun modtog prisen for hendes store arbejde for at fremme dansk tegnsprog. 


Europas ældste døvekirke

Døves Kirke modtager med glæde billeder / historier til hjemmesiden og arkiv.


Send dem til kirkekontoret på hn@km.dk eller vedhæfte dem nedenstående felt.

På forhånd tak.