Kirkerum 1904-1929

I kirkerum første årti skete kun få ændringer. De 2 smukke standerlamper fik kun et kort levetid, lyset virkede generende under gudstjenesten. 

Kirkerum 1929-

I forbindelse med kirkens 25 års jubilæum i 1929 indskød de tre foreninger som ejede kirken, hver 1000 kr., så kirken kunne få et nyt alterbillede udført af Johan Th. Skovgaard og Viggo Madsen, efter skitse af Joakim Skovgaard. Den nye altertavle forestiller "Den Kanaanæiske Kvinde".