Kors

Kirken fik et trækors i gave fra kirkens pedel Peder Kroghsgaard Hansen i 1988 i forbindelse med en stor renovering i kirkerummet.

Peder Kroghsgaard Hansen var pedel i perioden 1984 - 2009 hvor han gik på pension.