Hænderne igennem tornekvister relief

 

Ved en gudstjeneste i kirken den 2. juni 1992 blev et nyt kunstværk præsenteret.

Et hænder-relief skåret i træ som forestiller "Kristusvidnesbyrd"

Kunstneren var den norske døvepræst George Abelsnes og han skrev: (oversat til dansk) 

"Billedet er tænkt som et kristusvidnesbyrd. Hænderne går igennem tornekvister og hviler på et felt som er sten, indlejret i træet. I hænderne er det tydelig markeret korsmærker.

Tanken bag dette er at Kristus viser os sin frelse, igennem lidelsen, sin egen lidelse, vor lidelse. At hænderne er brugt her, har en dobbelt betydning, både den bibelske, med korsmærkerne og også hændernes vigtige rolle indenfor vores døvemenigheder. 

At hænderne hviler på sten kan give flere associationer, både vidnesbyrdets faste fundament, men også dets betingelser i vores verden.  

Billedet er også lagt med tanke på døvblinde som vil kunne kende både tornene og hænderne med korsmærkene."