Kirkens historie igennem tiderne, hurtig oversigt

 

1900: Johannes Jørgensen udnævnes som den første døvepræst i Danmark den 1. december 1900.

 

1900: De Døves Menighed stiftes den 12. november 1900 i København

 

1904: De Døves Kirke indvies den 18. december 1904. Kirken er opført på initiativ af Foreningen Effata, Arbejderhjemmet for døvstumme kvinder og Døveforeningen af 1866.

 

1904: Carl Becker ansættes som den første ”klokker” (kordegn) fra den 18. december 1904 til sin død 21. juli 1941.

 

1934: Gudstjenesterne gennemføres på tegndansk. I begyndelsen afholdes to gudstjenester hver søndag; den ene på tegnsprog, den anden på talesprog.

 

1942: Den første menighedssøster i Døves Kirke, Ruth Bagger, virker som den første menighedssøster fra 1942 til 1946.

 

1947: Døves ønske om eget menighedsråd fremlægges i Vejle den 3. maj 1947, og godkendes af Kirkeministeriet den 3. august. Den første gudstjeneste på Færøerne blev afholdt af pastor Bønnelykke Hansen i september 1974. To døve blev viet i Domkirken i Thorshavn.

 

1975: Døvemenighederne i Danmark fejrer 75 års jubilæum i 1975, og der udgives en bog: ”Det synlige ord”.

 

1988: Stillingen som menighedssøster i Døves Kirke nedlægges. Else Knudsen virkede som menighedssøster fra 1965 til 1988.

 

1998: Den første kirketjener i Døves Kirke, Jørgen Kringhøj

 

1998: Åbent Hus blev "født" den 11. februar 1998.

 

1991: Danmarks Radio (DR1) viser et program om De Døves Kirkes historie.

 

2000: Døvemenighederne fejrer 100 års jubilæum i år 2000: Tekster fra Biblen vises for første gang oversat fra hebræisk og græsk til dansk tegnsprog. 2001: Der afholdes nu jævnligt gudstjenester på tegnsprog.

 

2001: Kirkens nye menighedshus bliver indviet.

 

2002: Arbejdet med at oversætte biblen til dansk tegnsprog fortsættes. 

 

2004: Europas ældste døve kirke fylder 100 år og udgiver en billedbog i anledning af jubilæet.

 

2012: Den 8. december blev Tegnbibel, Lukasevangeliet og tekster til kirkeåret autoriseret af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. 

 

2013: Den 3. februar fejrede Døves Kirke Tegnbibelen med en stor festgudstjeneste, hvor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II deltog.

 

2014: Den 14. maj blev en historisk milepæl for danske døve. Dansk tegnsprog blev anerkendt som et sprog, og det blev fejret med en eventgudstjeneste om aftenen.


Europas ældste døvekirke

Døves Kirke modtager med glæde billeder / historier til hjemmesiden og arkiv.


Send dem til kirkekontoret på hn@km.dk eller vedhæfte dem nedenstående felt.

På forhånd tak.