BIBELSKE OG LITURGISKE TEKSTER TIL DEN DANSKE FOLKEKIRKES DØVEMENIGHEDER

Medlemmer af styregruppen: 

Formand: Biskop Niels Henrik Arendt 

Tidligere formand for Danske Døves Landsforbund Asger Bergmann 

Tegnsprogskonsulent Anne Skov Hårdell 

Døvepræst Lise Lotte Kjær 

Døvepræst Erik Lundager 

Generalsekretær Morten Thomsen Højsgaard, Det Danske Bibelselskab 

 

Tidligere medlemmer af styregruppen: 

Biskop Tine Lindhardt, tidl. generalsekretær for Det Danske Bibelselskab 

Tidl. døveprovst Terkel Tikjøb 

Tidl. døveprovst Peter Holm 

Forstander Ole Vestergaard

 

Projektkoordinator: Teologisk medarbejder Cecilie Vestergaard Raaberg, Det Danske Bibelselskab

 

Overordnet produktion af Tegnbibel. Bibelske og liturgiske tekster til Den Danske Folkekirkes døvemenigheder: Schwung

 

Medvirkende i projektets tre dele: 

Lukasevangeliet på dansk tegnsprog

 

Projektleder:

Cand.mag. i lingvistik og formand for Danske Døves Landsforbund Janne Boye Niemelä 

 

Modersmålsbrugere af dansk tegnsprog: 

Undervisningskonsulent Anne Skov Hårdell 

Undervisningskonsulent Eva Abildgaard 

Cand.polit. og partner i Schwung Kasper Bergmann BA i lingvistik 

Skuespiller Bo Hårdell 

Døvepræster:

Lise Lotte Kjær 

Marie-Louise Winther 

Erik Lundager 

Terkel Tikjøb 

 

Grundoversætter: Døvepræst Christina Elisabeth Ebbesen 

 

Teologisk konsulent: Cand.theol. og lektor Geert Hallbäck 

 

Fremførelse af tekster:

Kasper Bergmann 

Bo Hårdell 

Janne Boye Niemelä

 

Bibelske og liturgiske tekster på dansk tegnsprog, første gang udgivet i 2004 


Projektleder: dr.phil. Elisabeth Engberg-Pedersen

 

Modersmålsbrugere af dansk tegnsprog:

Asger Bergmann 

Bodil Brixen 

Anne Skov Hårdell 

Bo Hårdell 

Janne Boye Niemelä 

Døvepræster: 

Marianne Bønløkke 

Bent Danielsen 

Jens Førgård 

Jesper Hougaard Larsen 

Lise Lotte Kjær 

Karen Tikjøb Terkel Tikjøb 

 

Teologiske konsulenter: 

Lene Andersen 

Bodil Ejrnæs 

Geert Hallbäck 

Holger Villadsen 

 

Fremførelse af tekster: 

Bo Hårdell 

Asger Bergmann

Anne Skov Hårdell 

Janne Boye Niemelä 

 

Revision af teksterne i forbindelse med Tegnbibel:

Elisabeth Engberg-Pedersen 

Janne Boye Niemeläa 

Kasper Bergmann 

Lise Lotte Kjær 

Anne SKov Hårdell 

 

Liturgiske tekster gengivet med TSK (TEGNSTØTTET KOMMUNIKATION) 

Konsulent: Mette Gautier 

Døvepræster: 

Irene Schjødt 

Christina Elisabeth Ebbesen 

Marie-Louise Bork Winther 

Erik Lundager

 

Fremførelse af tekster:

Mette Gautier

 

Studieproduktion, foto og lyd:

Jes Damkær Hansen og Søren Johan, Danmarks Kirkelige Mediecenter 


Du kan også bestille Tegnbibel på et USB-stick, så oversættelsen kan anvendes offline