Bisættelse

  • Hvis du ønsker bisættelse/begravelse ved døvepræst i den lokale sognekirke: Kontakt døvepræst Lise Lotte Kjær, hvis det drejer sig om Københavnsområdet / området udenfor StorKøbenhavn eller kontakt døvepræst Marie-Louise Bork Winther, hvis det drejer sig om området udenfor StorKøbenhavn. 

 

Tidspunkt for bisættelsen aftales med præsten. I aftaler også et møde med præsten - enten i hjemmet eller i kirken. Bedemanden hjælper i forbindelse med de mange praktiske ting, der skal afklares og ordnes i forbindelse med et dødsfald. 

Du kan finde din lokale bedemand. Medlemskab af Folkekirken forudsættes. Hvis det afdøde ikke var medlem, kan I som pårørende henvende jer til døvepræsten og få en snak om det. En kirkelige begravelse eller bisættelse er pårørendes afsked med den døde med det kristne budskab om opstandelse som rammen. 

Her kan man mindes det liv, der er levet, sige tak og få sat ord på de mange følelser. Og først og fremmest kan man være fælles om sorgen og håbet.

Kontakt døvepræst Lise Lotte Kjær
Kontakt døvepræst Marie-Louise Bork Winther

Det skal du gøre

I dagene efter et dødsfald skal man som pårørende midt i sorgen tage stilling til en masse spørgsmål og ordne mange praktiske ting. De fleste henvender sig til en bedemand for at få hjælp til det praktiske i forbindelse med dødsfald og begravelse. 

Når en person dør, skal de pårørende anmelde det til begravelsesmyndigheden, det vil sige sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor den afdøde havde bopæl.

Du kan anmode om begravelse eller ligbrænding. Dette skal du gøre digitalt De pårørende skal desuden tage stilling til, om den afdøde skal begraves eller brændes, hvor det skal foregå og valg af kirkegård.

Samtale med præsten

Før begravelsen har de pårørende en samtale med præsten, hvor man sammen forbereder begravelsen. Man snakker om ønsker, vælger salmer og aftaler alt det praktiske. Måske har afdøde selv bestemt, hvordan han/hun gerne vil have det. Måske har de pårørende nogle ønsker. Ellers finder I ud af det sammen. Præsten vil også gerne høre lidt om den afdøde.

Samtalen er også et godt sted at snakke om sorg, frustration, taknemmelighed og alle de andre følelser, der dukker op i forbindelse med et dødsfald. Husk at præsten også er der for at støtte og lytte.

 

 


Sådan foregår begravelsen/bisættelsen

Begravelsen starter i kirken med bøn, salmer, tekstlæsning og en tale om den afdøde. Hvis I har specielle ønsker til salmer eller andet, snakker vi om det til samtalen inden. 

Ved både begravelse og bisættelse er jordpåkastelsen central. Præsten kaster tre gange jord på kisten, mens afdøde tiltales med ordene ”af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå”. De tre håndfulde jord symboliserer bevægelsen: Liv – død – liv. 

Hvis afdøde skal begraves, sker jordpåkastelsen, når kisten er sænket i graven. Hvis afdøde skal brændes, sker jordpåkastelsen i kirken. 

En begravelse afsluttes med, at kisten sænkes i jorden på kirkegården, mens en bisættelse afsluttes med, at kisten køres til krematoriet, og senere ved nedsættelsen af urnen. 


Mindesamvær og kaffebord i Døves Kirke

Det er muligt at holde mindesamvær og kaffebord i Døves Kirkes menighedshus efter aftale med præsten. 

Man skal selv levere brød til kirken før bisættelsen/begravelsen, og derudover koster det 25 kr. pr. person som afregnes med kirkekontoret efter kaffebordet. Kirkens personale sørger for borddækning, kaffe og te samt for oprydning.