Bryllup

 

Hvis I ønsker at blive viet i Døves Kirke, skal I rette henvendelse til døvepræst Lise Lotte Kjær med et ønske om dato og tidspunkt. 

I har ret til at blive viet af en døvepræst i jeres lokale sognekirke og I kan selv vælge om det skal være døvepræst Lise Lotte Kjær eller døvepræst Marie Louise Bork Winther.

 

 

Kontakt døvepræst Lise Lotte Kjær
Kontakt døvepræst Marie-Louise Bork Winther

Et kirkebryllup er en smuk begivenhed, og en dag som mange ser frem til. Det er helt specielt at stå der i kirken og sige ja til hinanden foran familie, venner og Gud. 

Når I vælger at blive gift i kirken, er det både en vielse og en velsignelse af jer. Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset. Men et kirkebryllup handler også om kristen tro, håb og kærlighed. 

Er I allerede blevet viet på rådhuset, kan I få en kirkelig velsignelse. 

I kan blive gift i Døves Kirke. For at blive gift i folkekirken kræver det, at den ene af jer eller I begge er medlem.


Det skal I gøre

Når I har fundet ud af, at I vil giftes, er der en række praktiske ting, I skal have styr på:

 

  • Kontakt døvepræsten for at aftale en dato for brylluppet.
  • Skaf en prøvelsesattest: I skal have en prøvelsesattest fra kommunen, som I skal aflevere på kirkekontoret. For at få en prøvelsesattest, skal I udfylde og aflevere en ægteskabserklæring. I skal være opmærksomme på, at prøvelsesattesten kan blive for gammel. Den må højst være udstedt fire måneder inden vielsen.
  • Vælg vidner: Da vielsen har juridisk gyldighed, skal der være to vidner til stede. Vidnernes navne og adresser noteres i kirkebogen. 
  • Vælg navn: Hvis I vil ændre navn i forbindelse med jeres bryllup, skal I ansøge om det.   

 

 


Samtale med præsten

Alle kommende brudepar i Døves Kirke bliver inviteret til en samtale med døvepræsten.

Samtalen har to formål:

 

  • I skal snakke om alt det praktiske i forbindelse med vielsen, vælge salmer, og præsten vil gerne høre jer fortælle lidt om jer selv og jeres forhold, så døvepræsten kan bruge det i sin tale ved vielsen.
  • Men samtalen har også til formål at snakke om, hvad et ægteskab egentlig er. Hvad er vigtigt for jer? Hvorfor vil I gerne have et kirkebryllup? Og hvad er kærlighed egentlig? 

Sådan foregår vielsen

 

Bryllupsceremonien indledes med klokkeringning, indgangsmusik (præludium) hvor bruden bliver ført op ad kirkegulvet. Derefter hilser døvepræsten fra alteret, beder en bøn og læser nogle udvalgte tekster fra Bibelen. Efter en salme er det tid til selve vielseshandlingen. 

Vielsen starter med at præsten holder en tale til jer som brudepar, mens I sidder foran alteret. Bagefter kommer tilspørgslen, hvor I skal svare ja: først til ægteskabet, og så til at ville elske og ære i medgang og modgang indtil døden skiller jer ad. 

Når I begge to har sagt ja til hinanden, siger døvepræsten: Så giv hinanden hånd derpå. Med sin hånd på jeres hænder forkynder præsten derefter, at I nu er rette ægtefolk. Med denne handling er I juridisk set viet til hinanden. Tilspørgslen kan afsluttes med, at I giver hinanden ringe på. 

Vielseshandlingen afsluttes med en bøn og velsignelsen. I knæler ved alteret. Døvepræsten har sine hænder på jeres hoveder, mens hun beder for jer og afslutter med fadervor og velsignelsen. Derefter sætter I jer på jeres pladser. 

Efter vielseshandlingen synger man endnu en salme. Vielsen slutter med, at I går ud af kirken sammen.