Tilmelding til kirkebladet Effata

 

De tre døvemenigheder i Danmark har et fælles kirkeblad som hedder ”Effata”. 


Effata udkommer tre gange om året:

Den 1. december, den 1. april og den 1. august.

 

Det er gratis at få bladet. Hvis du ønsker at modtage Effata kirkeblad, så tilmeld dig til døvepræst Ulrich Thiim på e-mail adresse: ulth@km.dk. Husk at skrive dit navn og din adresse. Ved din adresseændring kan du også maile til døvepræst Ulrich Thiim.

Hvis du vil nøjes med at modtage Effata som PDF-fil på din mail, skal du skrive til døvepræst Ulrich Thiim.

 

Ansvarlig af kirkeblad: Døvepræst Ulrich Thiim