Kom til vigtigt åbent orienterings- og opstillingsmøde i Sankt Thomas Kirke

 

Afholdes fælles for de 4 valgdistrikter

Søndag den 6. september kl. 15.00-17.30

efter andagt kl. 13.30 i Sankt Thomas Kirke. Rolighedsvej 16, 1958 Frederiksberg.

 

Program:

 

• Foredrag om menighedsrådets arbejde ved stiftsfuldmægtig Jeanette Bjørnlund Nielsen og stiftskontorchef Helle Ostenfeld fra Københavns Stift.

 

• Menighedsrådet orienterer om dets arbejde gennem de sidste fire år og om visioner og regler for menighedsrådsvalget. 

                                                             .

Denne dag udarbejdes en kandidatliste for hvert valgdistrikt.

Der skal opstilles 6 personer til menighedsrådet. Du kan se på kortet, hvor du kan stille op som kandidat eller suppleant og stemme. Din stemme er vigtig.

 

 

 

 

 


Postnumre Døvemenigheden Østdanmark - klik her

Kort over 4 distrikter - klik her

Spørgsmål vedr. valget kan stilles til valgbestyrelsens formand, Ritva Bergmann: ritva@bergmanns.dk

 

 Valgbestyrelse

En drøftelse af §7 i bekendtgørelsen om menighedsråd for døvemenighederne i Danmark

 

§ 7. Valget forberedes og ledes i hver menighedsrådskreds af en valgbestyrelse, der består af den kirkebogsførende præst, en af biskoppen udpeget person samt af yderligere 2 medlemmer valgt efter forholdstal af og blandt menighedsrådets valgte medlemmer.

 

   

    

   • Døvepræst Lise Lotte Kjær, kbf
   • Nordsjælland: Ritva Bergmann
   • Vestsjælland: Bjørn Hansen (udpeget af Biskoppen)
   • København og Bornholm: Gugga Sønnichsen