Giv et bidrag til KLOKKEFONDEN

Vores venskabsmenighed i Nigeria:

I 2013 deltog Døves Kirke i Ruth Uleas præsteordination i Nigeria. Det var en stor dag, da Ruth Ulea var den første døv, som blev uddannet præst i Nigeria.

Fra venstre: Døvepræst Ruth Ulea, døvepræst Lise Lotte Kjær fra Danmark og en præst fra LCCN i Nigeria, der tolkede til engelsk fra hausa (lokalsprog)

 

Klokkefonden har som formål at yde julehjælp og i det hele taget hjælp til økonomisk trængende samt at give økonomisk støtte til kirkens indsamlingsprojekter f.eks. vores søstermenighed i Nigeria. Endvidere har fonden til formål at yde økonomisk støtte til gennemførelse af kulturelle og menighedsopbyggende aktiviteter.

Gaver kan indbetales via MobilePay til 68874 eller indbetales på Klokkefondens konto i Nordea Bank reg.nr. 2191 konto 6446 106 013.

I alle tilfælde skrives i tekstfeltet ’Klokkefonden’.

Spørgsmål vedrørende gaver eller arv kan rettes til menighedsrådets formand (ritva@bergmanns.dk) eller til Kirkernes Hus , administrationschef Jens Olesen (jo@kirkerneshus.dk), som er regnskabsførende for Døvemenigheden Østdanmark og Klokkefonden.

 

Menighedsrådet takker for enhver form for økonomisk støtte, som vil bidrage til, at Klokkefonden også i fremtiden kan opfylde sit formål.

 

Menighedsrådet Østdanmark